Microsoft Azure 

Microsoft Azure je platforma typu „cloud computing“ umožňujúca vytváranie virtuálnych serverov a spúšťanie aplikácií v prostredí cloudu. Prvýkrát bola predstavená v roku 2008. Je prevádzkovaná v globálnych dátových centrách spoločnosti Microsoft, pričom na každom kontinente je ich niekoľko. V Európe sú umiestnené v Dubline a Amsterdame a sú medzi sebou replikovateľné. Podľa zvolenej konfigurácie Microsoft garantuje vysokú až 99,9% dostupnosť služby.

V Microsoft Azure je môžné vytvárať virtuálne servery na platformách Windows Server a Linux, zvoliť si SQL Server alebo inú databázovú platformu, ktorá beží na jednom alebo viacerých virtuálnych serveroch. Ďalej je možné spúšťať vlastné aplikácie, vytvárať a prevádzkovať webové rozhrania alebo bezpečne ukladať svoje údaje. Prístup je zabezpečený cez internet prostredníctvom bezpečného šifrovaného spojenia cez VPN.

Microsoft Azure Webové stránky sú lacná, škálovateľná a užitočná platforma pre vytváranie webových stránok a webových aplikácií podporujúca .NET, PHP, Java, Node.js, ... Poskytuje tiež integrovanú podporu pre populárne CMS - WordPress, Joomla a Drupal.

Výhody Microsoft Azure:

 • IT prostriedky sú škálovateľné presne podľa potrieb a iba na dobu, počas ktorej sú potrebné,
 • ušetrenie investícií, platia sa len mesačné poplatky za to, čo sa naozaj používa,
 • eliminácia nákladov na správu a údržbu hardware a za licencie software,
 • zníženie nárokov na priestory v budovách,
 • zníženie nákladov na správu IT,
 • úspory v oblasti spotreby energie (servre, klimatizácia, kúrenie, ...),
 • vysoká bezpečnosť dát, ochrana voči zneužitiu, zničeniu (živelná pohroma, požiar, ...), odcudzeniu,
 • minimálne 3-násobná kópia dát.

 

Kedy sa cloudové riešenie neodporúča:

 • špecializovaný hardware,
 • nekvalitná internetová linka (výpadky siete, nízka priepustnosť, nepodporovaný router),
 • dáta s bankovým alebo štátnym tajomstvom.

Príklady využívania služieb Microsoft Azure:

 Microsoft Azure Storage - Archivácia a zálohovanie dokumentov

 • spoľahlivé a rýchle zálohovanie,
 • minimálne 3 kópie dát, pre dokumenty aj obsahy diskov,
 • cena od 0,0179 €/GB/mesiac.

 Microsoft Azure Backup – zálohovacia služba pre Windows servery

 • Zálohovanie dát cez System Center Data Protection Manager
 • Záloha a obnova súborov/adresárov z Windows Server 2012 SP1+
 • Spoľahlivá „offsite“ ochrana dát
 • Cena 0,15 €/GB/mesiac vrátane bandwith, úložiska, backup servera atď.

 Microsoft Azure Iaas – prevádzkovanie IT infraštruktúry v Azure

 • migrácia doménových kontrolérov, aplikačných a file serverov, databáz. webových stránok, ...
 • cena sa vypočíta na základe analýzy IT infraštruktúry.

Officiálny cenník služieb Microsoft Azure je k dispozícii:

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=full