NOVITECH NOVÉ ZÁMKY, s.r.o.

Komárňanská cesta č. 1
940 64 Nové Zámky


Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.30

IČO: 34104445
IČ DPH: SK 2020414198
DIČ: 2020414198
OR: Okresný súd Nitra, vložka č. OR 407/N
Účet: SLSP 0242369572/0900

Tel.: +421 35 6400822
Fax.: +421 35 6404031
VoIP: +421 35 2861110, 2861109
E-mail: info@nz.novitech.sk 

Adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť
poskytovateľa služieb podlieha:


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
 v Nitre pre Nitriansky kraj Staničná 9, 949 01 Nitra

Ing. Horváth Štefan, konateľ firmy
+421 903 708 188
horvath@nz.novitech.sk

Bajlová Eva, vedúca sekretariátu
+421 907 731 056
bajlova@nz.novitech.sk

Bc. Gábriš Martin, servisný technik VT, predajca
+421 911 524 550
gabris@nz.novitech.sk

Ing. Ábrahám Gabriel, špecialista pre cloudové riešenia, systémový inžinier,
+421 903 380 941
abraham@nz.novitech.sk

Bc. Madarász Peter, servisný technik
+421 911 535 554
madarasz@nz.novitech.sk

Ing. Norbert Viola, špecialista pre cloudové riešenia
+421 948 949 377
viola@nz.novitech.sk

Ing. Banás Jaroslav, servisný technik, systémový inžinier
+421 35 6400822
banas@nz.novitech.sk